Vi utför all förekommande allmäntandvård. Om du behöver specialisttandvård har vi ett väl fungerande kontaktnät med specialister. Exempel på behandlingar vi utför:

Fyllningar
Kronor
Bryggor 
Rotfyllningar
Proteser 
Tandutdragningar 
Akuttandvård 
Tandstensborttagning 
Blekning 
Bettskenor 
Förebyggande behandling
mm.